อบรมการทำงานบนที่สูง เสี่ยงต่อการตกจากที่สูง

อบรมการทำงานบนที่สูง เสี่ยงต่อการตกจากที่สูง
อบรมการทำงานบนที่สูง เสี่ยงกับการตกจากที่สูง

อบรมการทำงานบนที่สูง การทำงานบนที่สูง หรือทำงานต่างระดับที่ต้องเสี่ยงกับการตกจากที่สูง เช่น งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานงานในระบบอุตสาหกรรม งานสายส่งไฟฟ้า งานทำความสะอาด หรือแม้กระทั่งการทำงานในหลุม บ่อ เป็นต้น งานดังกล่าวนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการฝึกฝนในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดในระหว่างที่มีการปฏิบัติงานบนที่สูง
.
โดยหลักสูตรการฝึกอบรมนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของมาตรฐาน ANSI Z359.2 และข้อกำหนดของ OSHA 1926.503 รวมไปถึง European Standards สามารถทำให้พนักงาน ผู้รับเหมา หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยตรง จะได้หันมาให้ความสำคัญ

อบรมทำงานพื้นที่สูง
อบรมทำงานพื้นที่สูง

.
ตระหนักถึงความเสี่ยง อันตราย และมีการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในงานบนที่สูง รวมไปถึงการได้นำความรู้ความเข้าใจทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานบนที่สูงในสถานประกอบการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อไป
..
ให้เช่าชีทไพล์ หัวไวโบร เบรดซิ่ง รับถมที่ดิน ถมดิน ขุดบ่อ บริการพร้อมรถ แบ็คโฮ สิบล้อ รับประกันผลงานย้อนหลัง ทีมมืออาชีพ พร้อมบริการ ประสบการณ์กว่า 10 ปีที่ทำ ให้บริการในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ราคาเป็นกันเอง ต่อรองได้


เช่าชีทไพล์/ถมดิน/ขุดบ่อ


LINE : เช่าชีทไพล์-ถมดิน
WEB : https://thairebuild.com
.
#ดินลูกรัง #รับถมดิน #รับเหมาถมดิน #ถมดินราคาถูก #ถมดิน #รับถมที่ดิน #ถมดิน #ขุดบ่อ #ระบบป้องกันดินพัง #งานระบบฐานราก #งานระบบฐาน #เช่าชีทไพล์ #รับถมที่ดิน #ถมดิน #ขุดบ่อ #เช่าแบ็คโฮ #เช่ารถสิบล้อ

ThaiRebuild ให้เช่า เบลสซิ่ง ชีทไพล์ แบคโฮ หัวไวโบร รับถมที่เคลียร์ริ่งปรับพื้น

ThaiRebuild ให้เช่า เบลสซิ่ง ชีทไพล์ แบคโฮ หัวไวโบร รับถมที่เคลียร์ริ่งปรับพื้น